Kuier trije daagse

Hjoed giet de 9e kuier trije daagse fan start. Foar eltse jûn is der wer in moaie rûte útset tusken de 6 en 8 km. Start tusken 18.00 en 19.00 oere by de kantine op it sportfjild. Kaarten binne by de Troefmarkt, de slachter en de kantine te keap. Skoalbern €3 alle oaren €5