Kuier trije daagse

Oare wike,  14,15,16 en 17 maaie is de jûns kuier trije daagse. Foar eltse jûn binne der wer rûtes útset fan 6 – 8 km Start eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere yn de kantine by sportfjild Reduzum. Kaarten binne  €3 .
Moandei is der in route foar bern fan groep 1 en 2, sa’n 2 km kosten €1, se krije moandei fuort in medaille.
In grut part fan de routes giet trôch it lân, om die reden mei de hûn net mei.