Krystsjongers

Op in sfearfolle jûn foar kryst, kaam in gruttal minsken by-elkoar ûnder de ferljochte krystbeam fan de Prinsentûn. Under begelieding fan trompetist Sido van der Bijl waarden dêr in oantal krystlieten songen.