Kryst oan ‘e Púndyk

Mei dizze tsjustere dagen is elkenien dwaande om it hûs en hiem gesellich te meitsjen foar de krystdagen. Ek op it deisintrum Oan ‘e Púndyk wiene se mei syn allen yn ’t spier om kryststikjes te meitsjen. Foto’s