Krúsfinale Jeu de Pelote

Moarn is de krúsfinale fan it jeu de pelote om it kampioenskip fan de D poule federaasje Littensradiel. Team Reduzum spilet ûnder de flagge fan Wiuwert om promoasje nei de C poule tsjin Weidum 3. It begint om 19.00 op sportfjild fan Reduzum.