Kredyt

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp. Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter  kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen.
Dizze foarstelling komt sneon  20 maaie, jûns, yn Café Bar De Welp. Kaarten kinne jim yn’t foar bestelle.