Krânslizzing deadebetinking

Lêstendeis hawwe de bern fan de Trije doarpenskoalle it monumint by de tsjerke behimmele.
Tongersdei sil hjir foar de nasjonale deadebetinking in koarte seremoniële krânslizzing plak fine.