Krachten, kansen en talenten

Voor veel mensen is het in deze tijd niet gemakkelijk om een baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. te vinden. Dit houdt in dat mensen ongewild thuis komen te zitten.
Voor mensen die om verschillende redenen niet deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt is het lastig om passende dagbesteding te vinden. Het leidt dit tot eenzaamheid, somberheid en weinig sociale contacten.