Koster Friens gevraagd

Piet en Janny Sjonger, hebben besloten om na ruim vijftig jaar het kosterschap voor de kerk van Friens te beëindigen. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is daarom op zoek naar een opvolger die het beheer van de kerk en het kerkhof over wil nemen. Het fraaie, monumentale kerkje heeft een rijke historie en trekt veel belangstellenden.Wie dat zou willen doen kan contact opnemen met de kerkrentmeesters Durk van Gorkum (0566-602590) of Siep van Lingen (0566-602410). Dat kan ook per mail naar: pknreduzum@gmail.nl . Graag voor 15 april 2021