Kopy foar de Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan jûn noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 19 april wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 27 april.