Kom fierder!

Yn Kom Fierder! dizze kear Tsjeard de Vries. Hij is ‘fan’ fan GMC.
We sjogge by him yn it hok. We komme der fanalles tsjin en we moetsje Black Betty.