Kom fierder!

Foar ús nije rubryk Kom fierder! waarden we ûnder hannen naam troch Shanika Alberda. Yn har massagepraktyk fertelt se oer de fijne kneepjes fan har fak..