Koekje erbij?

De iene winnersaksje hat krekt west, en de folgende stiet al wer klear. It giet goed mei de postkoadeloterij dielnimmers mei postkoade 9008. Ynkoarten sitte se mei in lekker stik koeke oan’e de kofje.
De koeken binne mei in bon oant 10 maaie ôf teheljen by slagter ‘Gaston’ Sipke Sixma.