Koeke aksje Fûgelwacht

No’t de winter om is besiket de Fûgelwacht Reduzum e.o. om mei in koeke aksje foar it foarjier wer wat fet op ‘e bonken te krijen. De minsken fan de fûgelwacht gean tongersdei 25 en freed 26 febrewaris by de doarren del om koeken te ferkeapjen fan bakkerij Teije de Boer ût Wergea.