Koarte hjerstperiode

Fannacht binne we fan simmertiid oergong nei de wintertiid. We kinne hjoed moai genietsje fan wat it oerke hjerst ús efterlitten hat. In soad moaie fruchten, poddestuollen en ferkleurjende blêden.