Knutselje foar heitedei

BSO It Sutelplak wol de bern fan ôf groep 5 oant e mei groep 8 de mooglikheid jaan om in heitedei kado te meitsjen.
Dit sil plak fine op It Sutelplak op freed 19 juny. Liket it jimme wat ta, doch dan in mailtsje nei info@itsutelplak.nl. Fol=fol. De kosten binne 2,50 euro. We begjinne om 14.45 oere oant 16.00 oere.