KNKB Skoaljonges en skoalfamkes

Snein is de grutte keatspartij fan KNKB skoaljeugd. Der komme dizze dei wol 140 bern te keatsen. Lars Tijssen, Jesse Vrieswijk en Symen Miedema stean foar keatsferieningferiening Jan Reitsma op it fjild.
Om 9.00 begint de ôfdielingspartij skoaljongens. De skoalfamkes gean om 10.00 los.