Klokken voor vrede en recht

Woensdag 2 maart 2022 zullen de klokken luiden in de kerktorens van Eagum, Idaerd, Reduzum en Friens van 17:15 tot 17:30 uur. De kerkenraad van de Herv.Gem. Reduzum-Idaerd c.a. steunt de oproep van de Raad van Kerken als uitnodiging voor deelname aan een gebedsmoment voor recht en vrede in Oekraïne. In de Domkerk in Utrecht is een korte viering om 17:30 uur die zal worden uitgezonden door KRO-NVRV op NPO2. U kunt de oorlogsslachtoffers ook steunen door een gift op GIRO555 , rekening NL08 INGB 0000 0005 55