Klimaatadaptieve inrichting parkeerterrein Op ‘e Iisbaan

Het parkeerterrein bij de haven wordt heringericht. Het parkeerterrein krijgt groene parkeerplaatsen, looproutes van gesloten verharding en een infiltratiesysteem van het hemelwater.
De werkzaamheden zullen (ijs en weder dienende) maandag 10 januari 2022 van start gaan. Het parkeerterrein moet dan vrij van voertuigen en obstakels zijn. Een gedeelte van de rijbaan wordt afgesloten en gebruikt voor opslag van de materialen.