Kleurich de maaitiid yn mei Marbelle

De nijste make-up trends mei de nijste kleuren. De earste make-up workshop fan Schoonheidssalon Marbelle wie yn in mum fan tiid folboekt. Dêrom hat Marjan de Jager beslúten om in twadde workshop te dwaan op freed 11 maaie. Jim kinne jim noch opjaan!