Klein duimpje en de reus

It giet foar de wyn mei de wynenerzjy. Dêrom hat Reduzum der in twadde wynmûne by.
Jan Posthumus hat sels in wynmûne makke, dy stiet no oan it Swin. Hoewol dizze mûne allinnich in sierfunksje hat, sit der dôchs in fytsdynamo op.