Klein chemisch afval ophalen

Als u dit logo aantreft op verpakkingen (bijvoorbeeld op flessen, doosjes, blikken) dan betekent dit dat de inhoud bij afdanken moeten worden beschouwd als KCA. Het geldt niet voor de verpakking!
11 december wordt er KCA ingezamelt in Reduzum. 18 december in Friens en Idaerd.