Kleaster-kuier

Dit seizoen doet de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. twee keer mee aan een Kleaster-kuier (kloosterwandeling) van Nijkleaster in Jorwert.
Woensdag 14oktober is de eerste keer. We verzamelen om 9.00 uur bij de kerk in Reduzum Maar op eigen gelegenheid naar Jorwert reizen kan ook. Zorg voor goede wandelkleding!
Voor meer info en opgave.