Kinderpostzegelactie

Woensdag 27 september start de landelijke kinderpostzegelactie. De kinderen van de groepen 7&8 komen in Reduzum, Friens en Idaerd weer langs de deuren om mooie kaarten, postzegels of andere artikelen te verkopen. We hopen dat u deze actie steunt en de kinderen niet in de kou laat staan.