Kiekeboe!

Michael, Rixt, Patrycja en Yvonne hawwe mei-elkoar dikke wille op woansdeitemiddei. De kontainers wiene leech en behimmele. Dan hawwe je fansels in moai ferstoppers plakje.