Kerst samenzang

Zoals gebruikelijk is er dit jaar om 19. 30 op kerstavond in de Prinsentuin weer gelegenheid om met elkaar (bekende) kerstliederen te zingen. Dit jaar met medewerking van o.a. Pytsje Pasma.
In de kerstdienst van 20.00 zal behalve op het orgel door Jelle Rolema, ook muziek gemaakt worden door Durk van Gorkum en Jaap de Jong.