Kerkklokken luiden voor hoop en troost

De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd laat woensdagavond de klokken weer luiden in Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. De actie ‘Klokken van hoop en troost’ zal elke woensdagavond zijn, zolang er geen kerkdiensten zijn. Het luiden van de Klokken van hoop en troost is een initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam dat in het hele land navolging kreeg. Iedere woensdag tot 1 juni luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 .