Kerkdienst Idaerd

7 januari is de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar in Idaerd. In plaats van een gewone dienst, begint het jaar op een wat informele manier. Iedereen is welkom om bij deze dienst aanwezig te zijn. Het begint om 9.30 uur. Vanaf februari beginnen de kerkdiensten in Idaerd om 11.00