Kerk wordt Open Synagoge

Ongeveer een keer per maand wordt er, al meerdere jaren, een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van een chazzan. (voorzanger). Deze Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel.