Keatsers yn de krânsen

Dit earste keatswykein begûn mei rein, en einige juster mei folslein simmerwaar. De foarsitter en de sponsors koene werom sjen op tige slagge keatspartijen. De krânsekommisje wie der ek tige drok mei, der hingje no al sa’n 28 krânsen yn en om Reduzum.