Kastanjes sykje

Wat is der yn de hjerst no moaier as it sykjen fan kastanjes. De pjutteklas gong in moarntiid der op út om de moaiste op te sykjen.