Karnaval yn Reduzum

Freed wie der karnaval op skoalle. Moarns fierden de lytse bern harren feest yn de klas. Mar middeis wiene de oare bern oan bar. De middei begûn mei in grutte optocht, folge troch spultsjes. Nei in middei fol feest koe elkenien mei krookjefakânsje.