Karbidknal competitie 2012

Fanôf fannemoarn 10 oere wie it raak op de Legedyk. De Redúster karbidploeg koe nei in jier wachtsjen wer los. Nei moannen lange tarieding hat dizze tradysje in priis opsmiten.
Yn de karbidknal kompetysje fan de Friese piraten combinatie is dizze ploech de earste wurden mei in knal fan 113.8 desibel