Karaoke Night yn Friens

Kommende sneon is der in Karaoke night yn it Lokaeltsje fan Friens.
Wolle jimme meidwaan? Opjaan foar de Karaoke graach uterlik foar woansdei 26 febrewaris 12.00 yn ferbân mei de hier fan ynstallaasje…
Tinke je dat je komme sille, dan gau opjaan…!!!!