Kado voor nieuwe dorpen

Zaterdag 5 en zondag 6 april is het museumweekend. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) doet mee. In het HCL zijn dan verschillende nieuwe exposities en presentaties te zien. Een belangrijk onderdeel van het programma is de seizoensopening van de
Oldehove. Inwoners van ‘nieuwe’ dorpen van Noord- Boarnsterhim, zoals Wergea, Grou en Reduzum hebben gratis entree.