Kaats nieuws

Omdat woensdag 4 augustus de PC plaats vindt en veel kaatsleden afwezig zijn i.v.m. vakantie, wordt het competitiekaatsen dit keer overgeslagen. Op 11 augustus en 18 augustus kaatsen kan er nog wel een potje worden gekaatst voor een ieder die dat wil. Op 22 augustus gaan de senioren straatkaatsen. Deze jaarlijkse mooie partij kon eerder dit jaar niet doorgaan i.v.m. de toenmalige coronaregels. Noteer ‘m vast in je agenda en geef je tijdig op bij Piet Brouwer. Het belooft een mooie kaatsdag te worden.!