Jûns kuier trije daagse

Moandei start de jûns kuier trijedaagse. Fjouwer dagen rinne troch de omjouwing fan Reduzum. Oer de dyk as troch it lân. Foar eltse jûn binne der wer rûtes útset. Start, yn de kantine by it sportfjild, eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere.
Tink der om: Der meie gjin hûnen mear mei rinne, om’t de kuiertochten ek troch it lân gean.