Jûns kuier trije daagse

Oare wike op 18,19,20 en 21 maaie is de jûns kuier trije daagse. Foar eltse jûn binne der rûtes útset fan 6 – 8 km Start eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere yn de kantine by sportfjild Reduzum.
Tink derom: Hûnen meie net mei.
Gjin ôffal slingerje litte.
Op de paden bliuwe en net troch it lange gers en de mais rinne!