Jûns kuier driedaagse

Oare wike 19, 20, 21 en 22 maaie is de jûns kuier trije daagse. Foar eltse jûn binne der wer rûtes útset fan 6 – 8 km Start eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere yn de kantine by sportfjild Reduzum. Basisskoalle bern betelje €3 en alle oaren €5.
In grut part fan de routes giet trôch it lân, om die reden mei de hûn net mei.