Jubileum

Bauke en Adri binne mei fakânsje mar elts kin gewoan boadskippen helje by de Troefmarkt. Piter en Loekie Renia nimme lykas oare jierren de saken waar. Dizze simmer al foar de 25e kear.