Jubileum kosters-echtpaar

Het is vijftig jaar geleden dat Piet Sjonger en Jannie Sjonger-Eitens gevraagd werden koster en doodgraver van de kerk in Friens te worden. Vanaf 1967 stonden ze klaar voor de kerkgangers van Idaerd-Friens, na de fusie in 1983, ook voor die uit Reduzum. Zondag 17 september is er na de kerkdienst in Friens, in de schuur van de Bergsma’s een receptie.