Jouke hâldt op

Mear as 20 jier wie Jouke Hallema de man fan it lûd en it ljocht. ROTO, merke en skoalle wiene tige wiis mei him. No’t hy der mei stoppet, moat der in opfolger komme.