Jou de pinne troch…

Tjitte-Symen en Djoke Reitsma – Spijksma wonen sinds april 2019 met hun drie dochters Riemy, Hester en Ineke op de Ayttawei 4.
Ze komen uit Easterwierrum en hadden daar een melkveehouderij bedrijf.
Wilt u het hele verhaal lezen? Meer lezen over deze familie?? Lees dan gauw het artikel in de Linepraat.