Jorrit Bouwstra 3e NK Fierljeppen

De bern fan Bouwstra witte hoe’t se droech oer de sleat komme, mei fierljeppen. Juster diene Jorrit en Sanne mei oan NK fierljeppen yn it Heidenskip. Yn de Jeugdkategory jongens oant en mei 10 jier ljepte Jorrit nei it 3e plak. Suske Sanne rekke der spitigernôch krekt foar de prizen ôf.