Jongfee krijt nij ûnderkommen

De wentebou stagnearret. Mar boubedriuwen hawwe by de boeren noch folop wurk. Sa wurdt der oan de Ienswei by De Groot wurke oan in stâl, dêr’t it jongfee har plak krije sil.