Jong tsjin . . . . .

Yn it feestwykein fan Marfûgels wiene der gelegenheidswedstrydsjes tusken de ferskate teams en harren âlders. By de A’s wie dit in echte wedstryd tusken jong en in bytsje minder jong. Allegear yn sporttenue en ‘ôfgryslik fanatyk’ Lês fierder