Algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum

Op 22 april houden we de algemene ledenvergadering van dit jaar. Het wordt een vergadering via Zoom, onder begeleiding van Hendrik Tamsma van Doarpswurk. Het is heel anders dan we gewend zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat. De vergaderstukken worden tegelijk met de Linepraat verspreid en alle leden kunnen tot 12 april alvast hun vragen en opmerkingen doorgeven.