Jeu de boulers

It fan oarsprong Frânske spultsje Jeu de Boules, docht it ek by de Redústers goed. De Jeu de Boulesbaan op it sportfjild wurdt dan ek geregeld brûkt.
Op moandeitemoarn en tongersdeitejûns wurd der troch in fêst ploegje spile. Mar Jeu de boule banen binne op alle oeren  fan de dei te brûken.