Jentsje syn pop is top

Mei 35 persint fan de stimmen is de sniepop fan Jentsje van der Meer keazen ta Sniepop Topmodel 2009/2010. Fannemiddei op skoalle krige Jentsje de priis oerlange.