Jaarvergadering Stichting Sportbelangen

Alle leden van de aansluitende verenigingen zijn bij deze van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledervergadering van de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. van maandag 15 april om 20.00 uur in de kantine van Reduzum.